totaal oplossing

Totaaloplossing

Je kan bij ons terecht voor een adviserende rol, een tussentijdse controle, tot het volledig voeren van de boekhouding

Gezien de evolutie van het beroep, onder meer door enerzijds het gebruik van boekhoudpakketten en rekenbladen door de KMO’s en bedrijfsleiders, en anderzijds door de opkomende digitalisering, kan u kiezen in welke mate u op onze diensten wenst beroep te doen.

Dit kan gaan van enkel een adviserende rol, een tussentijdse controle, tot het volledig voeren van de boekhouding.  Uiteraard begeleiden en verdedigen wij tevens uw creditdossier bij de financiële instelling.