persoonlijke aanpak

Je hebt rechtstreeks contact met de zaakvoeder van Serruys.

De bewijskracht van de boekhouding ten opzichte van de fiscus is een belangrijk element. Zulks hangt af van de aard van het bedrijf;

u verleent enkel diensten;

  1. uw bedrijf koopt en verkoopt goederen zonder bewerking (hetzij via winkelcircuit, hetzij online);
  2. uw bedrijf produceert en verkoopt goederen.
  3. De organisatie van uw boekhouding speelt dan ook een belangrijke rol waarbij wij u kunnen bijstaan.